Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING WILDSPOTTER

 

Wildspotter.nl draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel.

Deze Wildspotter privacyverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door Wildspotter.nl

 

Als verwerkingsverantwoordelijke staan we in voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze activiteiten. Deze Wildspotter privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens we over u als bezoeker van de website of medewerker aan het determineren van de camerabeelden verwerken, waarom we die gegevens gebruiken, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

 

 1. Welke van uw persoonsgegevens gebruiken we?

 

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om onze activiteiten uit te oefenen en om een hoge kwaliteit van onze gepersonaliseerde producten en diensten te garanderen.

 

We verzamelen deze persoonsgegevens over u:

 

Bezoeker van de site:

 • IP Adres

 

Medewerker aan het determineren van de camerabeelden

 • E-mailadres
 • Voornaam/Achternaam
 • Wachtwoord

 

 1. Waarom en op basis van welke grondslag gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

We gebruiken uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen toestemming en gerechtvaardigd belang.

 

Toestemming:

 • Nieuwe ontwikkelingen bij Wildspotter.nl worden u enkel toegestuurd indien u bij het aanmaken van het account het hokje heeft aangevinkt waarbij staat: ‘Ik vind het leuk om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe ontwikkelingen bij Wildspotter.nl’

 

Gerechtvaardigd belang:

 • Uw e-mailadres, voor/achternaam en wachtwoord worden verwerkt als u een account op Wildspotter.nl aanmaakt. Deze verwerking vindt grondslag in het gerechtvaardigd belang. Wij hebben een belangenafweging gemaakt waarbij de proportionaliteit en subsidiariteit in acht zijn genomen. Wij vragen enkel gegevens die noodzakelijk zijn om een account aan te maken op Wildspotter.nl. Er is een evenwicht tussen het belang van Wildspotter.nl en van de persoon die zijn of haar persoonsgegevens verstrekt.

 

 1. Met wie wisselen we uw persoonsgegevens uit?

 

Wij wisselen uw persoonsgegevens met niemand uit. Frisse Blikken heeft toegang tot de website en kan uw gegevens eventueel inzien voor beheer- en onderhoud en/of beveiliging van de website. Om uw gegevens te beschermen hebben wij een Verwerkersovereenkomst met Frisse Blikken gesloten. Deze Verwerkersovereenkomst biedt de benodigde waarborgen.

 

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER)

 

Wij gegeven uw persoonsgegevens in beginsel niet door aan een land buiten de EER. Mochten we uw gegevens doorgeven dan worden de volgende waarborgen getroffen:

 

 • Contractuele standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften

 

Wenst u in een voorkomend geval een kopie te ontvangen van deze documenten, dan kunt u een schriftelijk verzoek versturen naar het e-mailadres dat is opgenomen artikel 7.

 

 

 

 

 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

 

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin het noodzakelijk is om uw gegevens te gebruiken voor het vereiste doel namelijk het determineren van camerabeelden. Als u uw account verwijdert, waarover u in artikel 6 meer informatie kan vinden, bewaren wij uw gegevens nog maximaal 1 maand.

 

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze laten gelden?

 

Ingevolge de toepasselijke regelgeving heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens evenals een kopie van die persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering: wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken dat die persoonsgegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd;
 • Recht op verwijdering: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover dit wettelijk is toegestaan;
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, omwille van uw specifieke situatie.
 • Recht op intrekking van uw toestemming: indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht op die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien wettelijk van toepassing hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, terug te vragen of, indien technische haalbaar, door te laten geven aan een derde.

 

Wenst u bovenstaande rechten te laten gelden, neem dan contact op met dataprotectionnederland@arcadis.com

 

Naast bovengenoemde rechten hebt u ingevolge de toepasselijke regelgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

 1. Hoe neemt u contact met ons op?

 

Hebt u vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken uit hoofde van deze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar Bas van den Dries via dataprotectionnederland@arcadis.com

Wil je weten hoe we met je gegevens omgaan? Lees meer hier: read more