Over

Even voorstellen

Dank voor je bezoek aan deze website! Op deze website willen we samen met jou onderzoeken of faunapassages werken en welke dieren hiervan gebruik maken. Faunapassages, misschien ken je ze wel; de tunnels onder de weg door of bruggen over de weg heen, speciaal gemaakt voor dieren. Door het plaatsen van cameravallen kunnen we zien of ze werken en welke dieren er gebruik van maken. Maar om al deze beelden te determineren kunnen we wel wat hulp gebruiken! Help jij mee?

Wie wij zijn? Wij zijn een samenwerking tussen de provincie Overijssel en Arcadis. In het jaar 2014/2015 heeft de provincie Overijssel al haar faunapassages laten onderzoeken. Uit dit onderzoek ontstond de behoefte de resultaten met een breder publiek te delen en mensen actief bij het onderzoek te betrekken. Daartoe heeft de provincie Arcadis opdracht gegeven tot het ontwikkelen van deze unieke tool. Graag leggen we je uit hoe het werkt!

Waarom faunapassages?

Nederland is een deltaland, rijk aan prachtige en diverse natuur. Denk aan wetlands, uiterwaarden, veengebieden, stuifzanden, heide en uitgestrekte bossen. En in die natuurgebieden barst het van het leven! Tegelijk heeft Nederland een heel dicht wegennetwerk, dat veel van deze gebieden doorkruist. En waar wegen natuurgebieden kruizen ontstaat de kans op gevaarlijke situaties. Daarom worden er op veel locaties rasters langs de weg geplaatst en faunapassages aangelegd. Deze hebben als doel:

  • Het reduceren van het aantal wildaanrijdingen en daarmee het verhogen van de verkeersveiligheid;
  • Het ontsnipperen van natuurgebieden, zodat dieren weer over grotere afstand kunnen migreren;
  • Genetische uitwisseling tussen dierpopulaties faciliteren;

Faunapassages vormen routes onder de weg door of over de weg heen, om te voorkomen dat dieren de weg oversteken. Langs de wegen worden rasters (hekken) geplaatst, die de dieren naar de faunapassages toe leiden. Er zijn verschillende type faunapassages, afhankelijk van de doelsoorten die op die locatie aanwezig zijn.

 

Meer weten over faunapassages? Kijk op de website van het MJPO (Meerjarenplan Ontsnippering).

Waarom monitoren?

Faunapassages zijn een middel om bovengenoemde doelen te bereiken en geen doel op zichzelf. Om te weten of het middel werkt moeten we dit onderzoeken. Er kan namelijk een hoop misgaan bij de aanleg of in het beheer en onderhoud. Eén van de onderzoeken die gedaan wordt is het monitoren van gebruik; hoeveel dieren en welke soorten passeren de voorziening. Zo krijgen we inzicht in het functioneren van de passage. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met cameravallen. Een cameraval is een kleine camera met een bewegingssensor, die voor de ingang van een passage geplaatst wordt. Als een dier van de passage gebruik maakt wordt dit op beeld vastgelegd. De beelden van dit onderzoek moeten worden gedetermineerd en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!

Waarom deze tool?

Met deze tool willen wij de interessante beelden die de monitoring van faunapassages oplevert delen. Zo willen we laten zien wat de overheid doet voor de natuur en de verkeersveiligheid, laten zien hoe faunapassages werken en laten zien welke prachtige dieren in jouw omgeving voorkomen.

Maar daar blijft het niet bij. Het bekijken en determineren van beelden kost veel tijd en energie. Daarom vragen wij jou hulp hierbij! Samen kunnen we veel werk verzetten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor nieuwe onderzoeken naar faunapassages. En zo zorgen we samen voor de natuur en de verkeersveiligheid. We hopen op je deelname!

Doortwikkeling Wildspotter en faunamonitoring

Door de inmiddels ruime ervaring met cameravalmonitoring dragen we niet alleen bij aan de beschikbare kennis van gebruik van passages maar helpen we ook de kosten van de monitoring te verlagen door het zoveel mogelijk automatiseren van beelddeterminatie. Zo heeft Arcadis een programma ontwikkeld dat een selectie maakt om ‘valse’ beelden te verwijderen tussen al het beeldmateriaal. Denk hierbij aan bewegende vegetatie of kabbelend water. Daarnaast werken we aan automatische dierherkenning door een softwareprogramma. Dit programma herkent niet alleen het dier maar koppelt ook gelijk het waarnemingstijdstip aan het beeld. Hierdoor kan met behulp van een data-analyse meer kennis ontstaat van activiteiten- en frequentiepatronen van dieren op de verschillende monitoringslocaties. Dit gaat niet alleen makkelijker informatie per video of afbeelding opleveren, maar is hopelijk ook een stimulans om het monitoren van passages nog aantrekkelijker te maken, aangezien budgetten vaak beperkt zijn. Arcadis is ook beschikbaar voor beelddata-analyse voor andere organisaties. We zijn namelijk gedreven om data te ontsluiten en bij te dragen aan een beter beeld van de verspreiding en aanwezigheid van soorten.

Voor vragen over inspectie en monitoring van faunapassages of het uitvoeren van een analyse van beelden van cameravallen, neem vooral contact met ons op. We staan u graag te woord!

Wil je weten hoe we met je gegevens omgaan? Lees meer hier: read more