De Otterspotter!

posted 11 October 2018 @ 07.58

Heb je hem al ontvangen, de ‘otterspotter-badge’? Op de eerste beelden van de provincie Fryslân waren ze te zien. Twee otters die gebruik maken van looprichels langs een watergang onder de weg door. Een prachtige waarneming, zowel van de otters zelf als het gebruik van de faunapassage!

Ze komen steeds meer voor in de provincie Fryslân, otters! Deze prachtige rovers verplaatsen zich vooral in en langs watergangen en kunnen vele kilometers per nacht afleggen. Deze watergangen kruizen nog wel eens met wegen. Vaak stroomt het water in een duiker (een betonnen tunnel) onder de weg door. Wanneer hier onvoldoende ruimte is voor otters, zijn deze geneigd de weg over te steken in plaats van er doorheen te zwemmen. En daarmee ontstaat het risico op aanrijdingen.

Op plekken waar de otter voorkomt en dit risico aanwezig is worden faunapassages aangelegd. Dit kunnen doorlopende oevers zijn, of looprichels die in de duiker worden aangebracht. Tevens worden hekken (rasters) bij de weg geplaatst, zodat otters en andere dieren gedwongen worden de faunapassage te gebruiken. Zo werken we mee aan het behoud van de otterpopulatie!

Heb je ze nog niet gezien? Blijf determineren, dan komen ze vanzelf voorbij!


Wil je weten hoe we met je gegevens omgaan? Lees meer hier: read more